Individuální výživový plán

Co obsahuje výživový plán ušitý na míru?

  • kompletní rozbor měření, vážení a složení těla (včetně útrobního tuku)
  • analýza a optimalizace stravovacích návyků
  • analýza a optimalizace pitného režimu
  • podrobná analýza stávajícího jídelníčku
  • sestavený vzorový jídelníček na jeden týden (u výživových plánu s konkrétním jídelníčkem)
  • rámcový jídelníček
  • srozumitelné vysvětlení důležitých pojmů
  • seznam doporučených potravin a jejich úprava
  • doporučení vhodné pohybové aktivity
  • případné doporučení  vhodných výživových doplňků

Při sestavování plánu přihlédnu k Vašim cílům a samozřejmě zohledním i Vaše individuální přání a požadavky ohledně alergií, chutí, finančních a časových možností pro pohybovou aktivitu atd.

Po telefonu nebo mailu se mnou můžete konzultovat vše co se týká Vašeho výživového plánu po celou dobu naší spolupráce. Díky tomuto servisu budete pod pečlivým dohledem poradce a můžete jej využít pro radu či podporu při dodržování Vašeho plánu. Tento online servis máte po celou dobu ZDARMA.

Jak vypadá kontrola?

Pro dosažení maximální efektivity výživového plánu je dobré docházet na průběžné kontroly (dle dohody) nejlépe 1 – 2x za měsíc. Na kontrole proběhne opět měření, vážení a analýza sladby těla, abychom vyhodnotili Vaše pokroky. Probereme jak se Vám daří uvádět plán do praxe, jestli se cítíte dobře,  vše Vám vyhovuje apod. Mezi jednotlivými kontrolami mi budete průběžně zasílat reporty o tom jak se stravujete, které já vyhodnotím a vždy dostanete zpětnou vazbu, abyste i Vy měli kontrolu, že postupujete správně.