Co je bioimpedanční přístroj a co vám změří ?

02.11.2021

Zajímáte se o zdravý životní styl , o vaše zdraví a hlídáte si svoji hmotnost? Chcete skontrolovat jak ste na tom? Pak doporučuji posvítit si na výsledky a změřit se přístrojem, který ukáže množství tělesného tuku.  

Momentálně nejvhodnější metodu, která se využívá ke stanovení tukové složky, se považuje tzv. BIOIMPEDANCE.  Postavíte na váhu, vaše chodila budou stát na 4 kovových elektrodách a velmi nízký, elektrický signál bude odeslán skrz vaše chodila a břišní dutinu. Signál prochází velmi rychle přes vodní prostředí ve vašich svalech, ale naráží na odpor při setkání s tukovou tkání, která obsahuje vody daleko méně. Tento druh odporu se nazývá "impedance",která Vám naměří hodnoty vašeho těla pomocí věděckých validovaných rovnic. V závislosti na přístroji trvá analýza vašeho těla méně jak 30 vteřin. A jaké další hodnoty ukáže bioimpedance ?

 • Podíl svalové hmoty - tato funkce ukazuje hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.
 • Hmotnost kostí - znamená množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí. Protože struktura kostí se nemění v krátkém časovém úseku, je důležité rozvíjet a udržovat zdravé kosti vyváženou stravou a dostatečnou tělesnou aktivitou.
 • Viscerální tuk - tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a % tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha, obzvlášť u žen v menopauze. Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě, pomůže snížit riziko nemocí - srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd. 
 • Bazální metabolická spotřeba - BMR: tato funkce ukazuje množství kalorií potřebné pro výměnu základních látek. Vaše BMR je hodnota minimální energie, kterou vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém...). Spalujete kalorie klidně i ve spánku. Přibližně 70 % za den zkonzumovaných kalorií je použito pro BMR - přeměnu látek. Při každé aktivitě je spotřebována energie, čím intenzívnější je aktivita, tím více kalorií spálíte. Základem pro to jsou svaly (tvoří přibližně 40% vaší váhy), fungují jako motor a spotřebují velké množství energie. Vaše BMR závisí na podílu svalů ve Vašem těle. Při přibývajícím množství svalů, zvyšujete Vaši spotřebu energie. Vyšší BMR zvyšuje počet kalorií a pomáhá Vám snižovat podíl tělesného tuku. Nízký BMR činí zbavování se tuku s snižování celkové tělesné hmotnosti mnohem těžší.
 • Podíl tělesné vody - podíl všech tekutin v těle znázorněn jako procento tělesné váhy. Voda hraje
  důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů a je obsažena v každé buňce a v každém orgánu. Při správném množství vody v těle si utužujete správnou funkci tělesných procesů a vyhýbáte se riziku zdravotních problémů. Celkový podíl tělesného tuku se snižuje, když se zvyšuje podíl tělesné vody. Člověk s vysokým podílem tělesného tuku může klesnout pod průměr tělesné vody. Pokud se tuku zbavíte, mělo by se celkové procento tělesné vody přiblížit uvedeným rozmezím. Váš podíl tělesné vody se mění během dne a noci. Příliš jídla, konzumace alkoholu, menstruace, nemoc, sport mohou vést k výkyvům podílu vody. Každý člověk je trošku jiný, ale přibližná linie leží u zdravého dospělého člověka mezi:
  Ženy: 45 - 60 %
  Muži: 50 - 65%
  Celkový podíl tělesného tuku se snižuje, když se zvyšuje podíl tělesné vody. Člověk
  s vysokým podílem tělesného tuku může klesnout pod průměr tělesné vody. Pokud se tuku zbavíte, mělo by se celkové procento tělesné vody přiblížit uvedeným rozmezím
 • Metabolický věk - tato funkce spočítá Vaše BMR a ukáže Vám průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus. Zvýšená tělesná aktivita Vám pomůže zvětšit objem svalové tkáně a snížit Váš metabolický věk.